Biografia

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiów dziennych na kierunku Wychowanie Fizyczne. Ponadto ukończyłem Uniwersytet Łódzki na kierunku Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej oraz Kolegium Nauczycielskie na kierunku Wychowanie Fizyczne.  W 2005 roku ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej […]

Wizja Powiatu Żyrardowskiego

Dlaczego samorząd? Uważam, że my wszyscy mieszkańcy powiatu żyrardowskiego, potrzebujemy w Radzie Powiatu jak i Miasta ludzi wykształconych, ambitnych, pełnych energii i zapału do pracy. W obliczu zbliżających się ogromnych inwestycji w naszym regionie tj. Park of Poland oraz Centralny […]

Program

Jako radny Powiatu Żyrardowskiego głównie chciałbym się skupić na: Zdrowiu dzieci Wdrożę w każdej szkole i przedszkolu w Żyrardowie zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci. Docelowo w każdej gminie w powiecie żyrardowskim. Obecnie jako prezes SL SALOS udało mi się […]